среда, 27 апреля 2016 г.

Aczkolwiek głazy sztachetki te są z odmiennych czasów i powstały w odmienny sposób zdarza się że są do siebie bardzo podobne, tak że czasami mało wprawnym ślepiem z trudem je rozróżnić.

Aczkolwiek głazy ogrodzenia te są z różnych epok oraz powstały w odmienny sposób bywają do siebie bliźniaczo podobne, tak iż nieraz mało wprawnym okiem z trudem je rozróżnić.

Swoją karierę w ogrodzeniach zawdzięczają naturalnym kolorystykom, łatwej obróbce oraz względnie atrakcyjnej zapłacie. Występują w wielu rejonach Polski – piaskowiec najłatwiej wykopać w Górach Świętokrzyskich, Karpatach i Dolnym Śląsku, wapienie – na Lubelszczyźnie, Wyżynie Krakowsko -Częstochowskiej oraz również w Górach Świętokrzyskich. Ten artykuł ogrodzeniowy wydobywa się techniką odkrywkową w kamieniołomach, po czym rozkrusza bądź wstępnie obrabia, rozparcelowuje na mocnych paletach, oplątuje drucianą siatką a następnie wysyła do miejsca budowy ogrodzenia z PCV na plot i bramkę ze sztachetek. Używany na ogrodzenia piaskowiec to nic odmiennego jak scementowany lepiszczem piach, którego ziarna nie przekraczają 2mm wielkości. Jak lepiszczem jest np. krzemionka, zwiemy go krzemionkowym (kwarcyt), jak związki wapnia -wapnistym. Prócz bazy zlepiających występują tam też różne domieszki, np. związki żelaza. Dzięki nim modyfikuje się barwa kamieni na ogrodzenie z PCV na plot i furtkę ze sztachetek, przybierają one wówczas rozmaite tony czerwieni, brązu a także zieleni. W naturze złożone są w warstwy o różnej grubości, sięgającej nawet kilkudziesięciu metrów. Z tak olbrzymich złóż kroi się największe bloki, wykorzystywane później np. w rzeźbiarstwie. Wydobyte bloki skalne można też siekać na sześciany o regularnych kształtach, wykorzystywane potem w budownictwie (także na ogrodzenia). Wolno również je dzielić przy pomocy specjalistycznych klinów a także dłut na cienkie, nieregularnych kształtów odłamki. Służą do układania powierzchni ścieżek a także budowy murków ogrodzeniowych.

Na nowoczesne ogrodzenia z Winylu wykorzystuje się też wapienie - skały osadowe, powstałe spośród nazbieranych na dnie mórz i jezior pozostałości organizmów żywych, głównie muszli małż oraz ślimaków.

Przeważnie są w większym stopniu miękkie aniżeli piaskowce, a dzięki temu łatwiejsze w obróbce, lecz również mniej wytrzymałe. Wapienie pochodzące z archaicznych epok geologicznych są twardsze, można je nawet polerować polecane na plotki PVC na ogrodzenie i bramkę ze sztachet. Nadają się jednak głównie do stosowania w środku budynku, dlatego że poddawane działaniu warunków atmosferycznych szybko matowieją. Wapienie można zastosować do budowy murków ogrodzeniowych, na ścieżki oraz dojazdy, do urządzania skwerów skalnych. Na Lubelszczyźnie używa się ich również do budowy domów. Na powierzchnie ścieżek ogrodowych najakuratniej nadają się piaskowce krzemionkowe, gdyż są odporniejsze na szlifowanie aniżeli np. Wapienie.

W zależności od stylu ogrodu i własnych upodobań kształt kamiennych płyt może być urozmaicony – od łamanych, niesymetrycznych, aż po pionowo skróconych prostokątów czy też kwadratów. Murki a także sztachety PVC na ogrodzenie i furtę ze sztachet konstruuje się z kamieni wielorakiego konturu, zestawionych na kamiennym albo betonowym fundamencie. O ile płot powstaje spośród fragmentów o nieproporcjonalnych kształtach, trzeba je trafnie dobierać tzn. tak, by postać każdego następnego zespalał się z poprzednim. Aby takie ogrodzenie było stabilne jego grubość powinna równać się 50-70 cm. Większe szpary w środku wolno wypełniać zaprawą cementową i gruzem. Ogrodzenie plastykowe z bloczków kamiennych o skróconych równych bokach muruje się podobnie jak z cegły lub pustaków. Piaskowce oraz wapienie możemy wykorzystać też do budowy schodów, kominków ogrodowych i pozostałych elementów tzw. miniaturowej architektury. Piaskowce użytkowane do budowy ogrodzenia należą do skał mało wytrzymałych na działanie elementów atmosferycznych. Pod wpływem wody, słońca i niskich temperatur migiem niszczeją i nabierają ciemnego koloru. Łatwo porastają również mchem i wodorostami. Można to powstrzymać pokrywając powierzchnię ogrodzenia Poznań względnie rzeźb specjalnymi impregnatami. Nie próbujmy oskrobywać zanieczyszczeń z powierzchni ogrodzenia Poznań szorstkimi narzędziami np. drucianą szczotką, bo na kamieniu mogą pozostać głębokie rysy. Wyspecjalizowane jednostki myją kamień ogrodzeniowy tzw. piaskarkami. Jeżeli nie mamy możliwości automatycznego mycia ogrodzenia z piaskowca spróbujmy umyć go wodą z detergentem przy użyciu szczotki ryżowej. Jeżeli jednak reflektujemy, by głazy na ogrodzeniu prędko wyglądały na stare, nie możemy ich niczym chronić ani czyścić.

Комментариев нет:

Отправить комментарий